Vocabulari de l'escala dels temps en ordre geocronològic

Fanerozoic
: del grec phanerós 'visible', i zõon 'animal': temps de vida aparent. Anglès: Phanerozoic.
Cenozoic
: del grec kainós 'nou', i zõon 'animal'. Anglès: Cenozoic. | Fanerozoic.
Neogen
: del grec néos,'nou', i génos,'naixença'. Anglès: Neogene. | Fanerozoic; Cenozoic.
Holocè
: derivat de hólos 'complet', i kainós 'recent'. Anglès: Holocene. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen.
Plistocè o Pleistocè
: del grec pleîston 'el més', i kainós 'recent'. Anglès: Pleistocene. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen.
Eemià
: derivat del nom del riu Eem, als Països Baixos (Utrecht). Anglès: Eemian. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen; Plistocè.
Pliocè
: del grec pleíōn 'més', i kainós 'recent'. Anglès: Pliocene. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen.
Gelasià
: derivat de Gelas, nom antic de la ciutat de Gela (Sicília). Anglès: Gelasian. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen; Pliocè.
Plasencià
: derivat de Plasència, nom català de la ciutat italiana de Piacenza (Emília-Romanya). Anglès: Piacenzian o Plasencian. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen; Pliocè.
Zanclià
: derivat de Zancle, nom preromà de la ciutat de Messina (Sicília). Anglès: Zanclian. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen; Pliocè.
Toringià
: d'origen dubtós. Anglès: Toringian. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen; Pliocè.
Biharià
: derivat del nom de les muntanyes de Bihar (Hongria). Anglès: Biharian. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen; Pliocè.
Vil·lanyià
: derivat del nom de la localitat de Villány (Hongria). Anglès: Villanyian. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen; Pliocè.
Ruscinià
: derivat de Ruscino, nom llatí de la localitat de Castellrosselló, al municipi de Perpinyà. Anglès: Ruscinian. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen; Pliocè.
Miocè
: del grec míōn 'menys', i kainós 'recent'. Anglès: Miocene. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen; Miocè.
Messinià
: derivat del nom de la ciutat italiana de Messina (Sicília). Anglès: Messinian. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen; Miocè.
Tortonià
: derivat del nom de la ciutat italiana de Tortona (Piemont). Anglès: Tortonian. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen; Miocè.
Serraval·lià
: derivat del nom de la ciutat italiana de Serravalle Scrivia (Piemont). Anglès: Serravallian. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen; Miocè.
Languià o Langhià
: derivat del nom de la regió italiana de les Langhe (Piemont). Anglès: Langhian. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen; Miocè.
Burdigalià
: derivat de Burdigala, nom llatí de la ciutat francesa de Bordeus(Aquitània). Anglès: Burdigalian. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen; Miocè.
Aquitanià
: derivat del nom d'Aquitània. Anglès: Aquitanian. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen; Miocè.
Turiolià o Turolià
: derivat de Turiolum, nom llatí de Terol (Aragó). Anglès: Turolian. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen; Miocè.
Vallesià
: derivat del nom de la comarca del Vallès (Catalunya). Anglès: Vallesian. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen; Miocè.
Aragonià
: derivat del nom d'Aragó. Anglès: Aragonian. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen; Miocè.
Ramblià
: derivat del nom de la Rambla del Sabinar, al municipi de Navarrete del Río (Aragó). Anglès: Ramblian. | Fanerozoic; Cenozoic; Neogen; Miocè.
Paleogen
: del grec palaiós 'antic', i génos 'naixença'. Anglès: Paleogene. | Fanerozoic; Cenozoic.
Oligocè
: del grec olígos 'poc', i kainós 'recent'. Anglès: Oligocene. | Fanerozoic; Cenozoic; Paleogen.
Agenià
: derivat del nom d'Agèn, en francès Agen (Aquitània). Anglès: Agenian. | Fanerozoic; Cenozoic; Paleogen; Oligocè.
Catià
: derivat del nom de la tribu germànica dels cats (en llatí Chatti o Catti). Anglès: Chattian. | Fanerozoic; Cenozoic; Paleogen; Oligocè.
Rupelià
: derivat del nom del Rupel, afluent de l'Escalda (Bèlgica). Anglès: Rupelian. | Fanerozoic; Cenozoic; Paleogen; Oligocè.
Arvernià
: derivat d'Arvernia, nom antic d'Alvèrnia. Anglès: Arvernian. | Fanerozoic; Cenozoic; Paleogen; Oligocè.
Suevià
: derivat de Suèvia, 'país dels sueus', després Suàbia. Anglès: Suevian. | Fanerozoic; Cenozoic; Paleogen; Oligocè.
Eocè
: del grec ēṓs 'alba', i kainós 'recent'. Anglès: Eocene. | Fanerozoic; Cenozoic; Paleogen.
Priabonià
: derivat del nom de la localitat italiana de Priabona (Vènet). Anglès: Priabonian. | Fanerozoic; Cenozoic; Paleogen; Eocè.
Bartonià
: derivat del nom de Barton-on-Sea, ciutat d'Anglaterra (Hampshire). Anglès: Bartonian. | Fanerozoic; Cenozoic; Paleogen; Eocè.
Lutecià
: derivat de Lutècia (en llatí Lutetia), nom antic de París. Anglès: Lutetian. | Fanerozoic; Cenozoic; Paleogen; Eocè.
Ipresià o Ypresià
: derivat del nom de la ciutat flamenca d'Ipres (francès:Ypres). Anglès: Ypresian. | Fanerozoic; Cenozoic; Paleogen; Eocè.
Ilerdià
: derivat d'Ilerda, nom llatí de Lleida. Anglès: Ilerdian. | Fanerozoic; Cenozoic; Paleogen; Eocè.
Cuisià
: derivat del nom de Cuise-la-Motte, a França (Picardia). Anglès: Cuisian. | Fanerozoic; Cenozoic; Paleogen; Eocè.
Paleocè
: del grec palaiós 'antic', i kainós 'recent'. Anglès: Paleocene. | Fanerozoic; Cenozoic; Paleogen.
Thanetià o Tanetià
: derivat del nom de l'illa anglesa de Thanet (Kent). Anglès: Thanetian. | Fanerozoic; Cenozoic; Paleogen; Paleocè.
Selandià
: derivat del nom de l'illa danesa de Selàndia (Sjælland). Anglès: Selandian. | Fanerozoic; Cenozoic; Paleogen; Paleocè.
Danià
: derivat de Dan(mark), nom danès de Dinamarca. Anglès: Danian. | Fanerozoic; Cenozoic; Paleogen; Paleocè.
- F. Garumna
: terme derivat de Garumna, nom llatí de la Garona. És una unitat litostratigràfica del Cretaci superior i Paleocè característica dels Pirineus, que sovint s'utilitza amb significat cronostratigràfic.
Mesozoic
: del grec mésos 'mitjà', i zõon 'animal'. Anglès: Mesozoic. | Fanerozoic; Mesozoic.
Cretaci
: : relatiu a la creta, roca abundant en l'Europa central. Anglès: Cretaceous. | Fanerozoic; Mesozoic.
Cretaci superior
: | Fanerozoic; Mesozoic; Cretaci.
Maastrichtià
: derivat del nom de la ciutat de Maastricht (Països Baixos). Anglès: Maastrichtian. | Fanerozoic; Mesozoic; Cretaci; Cretaci superior.
Campanià
: derivat de Campania, ètim llatí del nom de la regió francesa deXampanya. Anglès: Campanian. | Fanerozoic; Mesozoic; Cretaci; Cretaci superior.
Santonià
: derivat del nom del poble gal dels sàntons (en llatí santŏnes), ètim del nom de la regió francesa de Saintonges. Anglès: Santonian. | Fanerozoic; Mesozoic; Cretaci; Cretaci superior.
Coniacià
: pseudoderivat de Co(mpi)niacum, nom llatí de la ciutat francesa de Cognac. Anglès: Coniacian. | Fanerozoic; Mesozoic; Cretaci; Cretaci superior.
Turonià
: derivat del nom del poble gal dels túrons (en llatí Turŏnes), ètim del nom de la ciutat francesa de Tors, en francès Tours. Anglès: Turonian. | Fanerozoic; Mesozoic; Cretaci; Cretaci superior.
Cenomanià
: derivat del nom del poble gal dels cenomans (en llatí Cenomāní). Anglès: Cenomanian. | Fanerozoic; Mesozoic; Cretaci; Cretaci superior.
Cretaci inferior
: | Fanerozoic; Mesozoic; Cretaci.
Albià
: derivat d'Alba, ètim de l'Aube, afluent de la Sena. Anglès: Albian. | Fanerozoic; Mesozoic; Cretaci; Cretaci inferior.
- F. Utrillas
: de la localitat d'Utrillas (Aragó). És una unitat litostratigràfica que sovint s'utilitza amb significat cronostratigràfic.
Aptià
: derivat d'Apta Iulĭa, nom llatí de la vila d'At (en francès Apt), Provença. Anglès: Aptian. | Fanerozoic; Mesozoic; Cretaci; Cretaci inferior.
- F. Urgonianes
: derivat del nom de la localitat francesa d'Orgon (Provença). És una unitat litostratigràfica que sovint s'utilitza amb significat cronostratigràfic.
Barremià
: derivat del nom de la ciutat de Barrèma, en francès Barrême (Provença). Anglès: Barremian. | Fanerozoic; Mesozoic; Cretaci; Cretaci inferior.
Hauterivià
: derivat del nom de la ciutat suïssa d'Hauterive (Neuchâtel). Anglès: Hauterivian. | Fanerozoic; Mesozoic; Cretaci; Cretaci inferior.
Valanginià
: derivat del nom de la localitat suïssa de Valangin (Neuchâtel). Anglès: Valanginian. | Fanerozoic; Mesozoic; Cretaci; Cretaci inferior.
Berriasià
: derivat del nom de Berriàs, en francès Berrias, localitat de l'Alt Llenguadoc. Anglès: Berriasian. | Fanerozoic; Mesozoic; Cretaci; Cretaci inferior.
Senonià
: derivat del nom del poble gal dels sènons (en llatí Senŏnes), ètim del nom de la ciutat de Sens (Borgonya). Anglès: Senonian. | Fanerozoic; Mesozoic; Cretaci; Cretaci inferior.
Neocomià
: derivat de Neocomium, nom llatí de la ciutat i cantó de Neuchâtel (Suïssa). Anglès: Neocomian. | Fanerozoic; Mesozoic; Cretaci; Cretaci inferior.
- F.Weald
: de Weald, població al sud-est d'Anglaterra. És una unitat litostratigràfica que sovint s'utilitza amb significat cronostratigràfic.
- F. Purbeck
: de Purbeck, a Dorset, Anglaterra. És una unitat litostratigràfica que sovint s'utilitza amb significat cronostratigràfic.
Juràssic
: referència a les muntanyes del Jura. Anglès: Jurassic. | Fanerozoic; Mesozoic.
Malm
: de mal 'moldre', referida a la pedra de moldre (terme de picapedrer anglès). Anglès: Malm. | Fanerozoic; Mesozoic; Juràssic.
Titonià
: derivat del nom del troià Titonos (en llatí Tithōnos), amant d'Eos, deessa grega de l'aurora. Anglès: Tithonian. | Fanerozoic; Mesozoic; Juràssic; Malm.
Kimmeridgià
: derivat del nom de la localitat anglesa de Kimmeridge (Dorset). Anglès: Kimmeridgian. | Fanerozoic; Mesozoic; Juràssic; Malm.
Oxfordià
: derivat del nom de la ciutat anglesa d'Oxford. Anglès: Oxfordian. | Fanerozoic; Mesozoic; Juràssic; Malm.
Dogger
: adaptat d'un terme de picapedrers anglesos. Anglès: Dogger. | Fanerozoic; Mesozoic; Juràssic.
Cal·lovià
: derivat de Callovia, nom llatí de Kellaways Bridge, ciutat d'Anglaterra (Wiltshire). Anglès: Callovian. | Fanerozoic; Mesozoic; Juràssic; Dogger.
Bathonià
: pseudoderivat del nom de Bath, ciutat d'Anglaterra (Somerset). Anglès: Bathonian. | Fanerozoic; Mesozoic; Juràssic; Dogger.
Bajocià
: pseudoderivat de Baioc(asses), nom llatí dels gals bajocassos, ètim del nom de la ciutat francesa de Bayeux (Normandia). Anglès: Bajocian. | Fanerozoic; Mesozoic; Juràssic; Dogger.
Aalenià
: derivat del nom d'Aalen, ciutat d'Alemanya (Baden-Württemberg). Anglès: Aalenian. | Fanerozoic; Mesozoic; Juràssic; Dogger.
Lias
: [pronuncieu liàs]: del mot layers, emprat pels picapedrers anglesos. | Fanerozoic; Mesozoic; Juràssic.
Toarcià
: derivat de Toarcĭum, ètim llatí del nom de la ciutat francesa de Thouars (Peiteu-Xaranta). Anglès: Toarcian. | Fanerozoic; Mesozoic; Juràssic; Lias.
Pliensbaquià o Pliensbachià
: derivat del nom de la localitat alemanya de Pliensbach (Baden-Württemberg). Anglès: Pliensbachian. | Fanerozoic; Mesozoic; Juràssic; Lias.
Sinemurià
: derivat de Sinemurĭum, nom llatí de la ciutat francesa de Semuren-Auxois (Borgonya). Anglès: Sinemurian. | Fanerozoic; Mesozoic; Juràssic; Lias.
Hettangià
: derivat del nom d'Hettange (Lorena). Anglès: Hettangian. | Fanerozoic; Mesozoic; Juràssic; Lias.
Triàsic
: el nom prové dels tres termes que hom establí al Trias germànic. Anglès: Triassic. | Fanerozoic; Mesozoic.
Triàsic superior
: | Fanerozoic; Mesozoic; Triàsic.
Retià o Rhetià
: derivat del nom de l'antiga província romana de Rètia, enllatí Raethĭa, que dóna nom als Alps Rètics (Suïssa). Anglès: Rhaetian. | Fanerozoic; Mesozoic; Triàsic; Triàsic superior.
Norià
: derivat del nom de Norēia, localitat del Nòric, província romana de l'actual Àustria, en llatí Norĭcum, que dóna nom als Alps Nòrics. Anglès: Norian. | Fanerozoic; Mesozoic; Triàsic; Triàsic superior.
Carnià
: derivat del nom dels carnis, en llatí Carnii, que donaren nom als Alps Càrnics, i a Carniola (Eslovènia). Anglès: Carnian. | Fanerozoic; Mesozoic; Triàsic; Triàsic superior.
- F. Keuper
: terme dialectal dels picapedres alemanys que fa referència a les 'argiles de colors bigarrats'. És una unitat litostratigràfica que sovint s'utilitza amb significat cronostratigràfic.
Triàsic mitjà
: | Fanerozoic; Mesozoic; Triàsic.
Ladinià
: derivat del nom del país dels ladins, nord d'Itàlia. Anglès: Ladinian. | Fanerozoic; Mesozoic; Triàsic; Triàsic mitjà.
Anisià
: derivat d'Anĭsus, nom llatí del riu austríac Enns. Anglès: Anisian. | Fanerozoic; Mesozoic; Triàsic; Triàsic mitjà.
- F. Muschelkalk
: mot alemany que significa 'calcàries amb conquilles'. És una unitat litostratigràfica que sovint s'utilitza amb significat cronostratigràfic.
Triàsic inferior
: | Fanerozoic; Mesozoic; Triàsic.
Oleniokià
: derivat del nom d'Oleniok, riu i ciutat de Rússia (Iacútia). Anglès: Olenekian. | Fanerozoic; Mesozoic; Triàsic; Triàsic inferior.
Indià
: derivat del nom del riu Indus. Anglès: Induan. | Fanerozoic; Mesozoic; Triàsic; Triàsic inferior.
Escitià
: derivat del nom d'Escítia, en llatí Scythĭa, país dels escites. Anglès: Scythian. | Fanerozoic; Mesozoic; Triàsic; Triàsic inferior.
- F. Buntsandstein
: mot alemany que significa 'gresos acolorits'. És una unitat litostratigràfica que sovint s'utilitza amb significat cronostratigràfic.
Paleozoic
: del grec palaiós 'antic', i zõon 'animal'. Anglès: Paleozoic. | Fanerozoic.
Permià
: àrea tipus a Perm, Rússia. Anglés: Permian. | Fanerozoic; Paleozoic.
Lopingià
: [pronuncieu lop'inkià] derivat del nom de Loping, Xina. Anglès: Lopingian. | Fanerozoic; Paleozoic; Permià.
Changxingià
: [pronuncieu tx'ankxinkià] derivat del nom de la regió xinesa de Changxing (Zhejiang). Anglès: Changxingian. | Fanerozoic; Paleozoic; Permià; Lopingià.
Wuchiapingià
: [pronuncieu vutx'iap'nkià] derivat del nom de la ciutat xinesa de Wuchiaping (Gansu). Anglès: Wujiapingian. | Fanerozoic; Paleozoic; Permià; Lopingià.
Guadalupià
: derivat del nom de les Guadalupe Mountains (Texas). Anglès: Guadalupian. | Fanerozoic; Paleozoic; Permià.
Capitanià
: derivat del nom del Capitan Peak (Nou Mèxic). Anglès: Capitanian. | Fanerozoic; Paleozoic; Permià; Guadalupià.
Wordià
: derivat del nom de la Formació Word de les Glass Mountains (Texas). Anglès: Wordian. | Fanerozoic; Paleozoic; Permià; Guadalupià.
Roadià
: derivat del nom de Road Canyon, a les Guadalupe Mountains(Texas). Anglès: Roadian. | Fanerozoic; Paleozoic; Permià; Guadalupià.
Cisuralià
: derivat de cis 'ençà', i Ural(s). Anglès: Cisuralian. | Fanerozoic; Paleozoic; Permià.
Kungurià
: derivat del nom de la ciutat russa de Kungur (Perm). Anglès: Kungurian. | Fanerozoic; Paleozoic; Permià; Cisuralià.
Artinskià
: derivat del nom d'Artinsk, Perm (Rússia). Anglès: Artinskian. | Fanerozoic; Paleozoic; Permià; Cisuralià.
Sakmarià
: derivat del nom del riu Sakmara, afluent de l'Ural (Rússia). Anglès: Sakmarian. | Fanerozoic; Paleozoic; Permià; Cisuralià.
Asselià
: derivat del nom del riu Assel, Urals meridionals (Rússia). Anglès: Asselian. | Fanerozoic; Paleozoic; Permià; Cisuralià.
Turingià
: (terme en desús) derivat del nom de la regió alemanya de Turíngia. Anglès: Turingian. | Fanerozoic; Paleozoic; Permià.
Saxonià
: (terme en desús) derivat del nom de Saxònia, país dels sàxons (en llatí Saxŏnes). Anglès: Saxonian. | Fanerozoic; Paleozoic; Permià.
Autunià
: (terme en desús) derivat del nom d'Autun, ciutat de França (Borgonya). Anglès: Autunian. | Fanerozoic; Paleozoic; Permià.
Carbonífer
: referència al carbó que conté el sistema a Anglaterra. Anglès: Carboniferous | Fanerozoic; Paleozoic.
Pennsilvanià o Pennsylvanià
: derivat del nom de Pennsilvània. Anglès: Pennsylvanian. | Fanerozoic; Paleozoic; Carbonífer.
Gjelià
: derivat del nom del riu Gjel, afluent de la Móscova (Rússia). Anglès: Gzhelian. | Fanerozoic; Paleozoic; Carbonífer; Pennsilvanià.
Kassimovià
: derivat del nom de la ciutat russa de Kassímov (Riazan). Anglès: Kasimovian. | Fanerozoic; Paleozoic; Carbonífer; Pennsilvanià.
Moscovià
: derivat de Moscòvia o de Móscou. Anglès: Moscovian. | Fanerozoic; Paleozoic; Carbonífer; Pennsilvanià.
Baixkirià
: derivat del nom de Baixkíria, república de Rússia. Anglès: Bashkirian. | Fanerozoic; Paleozoic; Carbonífer; Pennsilvanià.
Estefanià
: derivat de (Sanctus) Stephănus, nom llatí de la ciutat francesa de Saint-Étienne (Roine-Alps). Anglès: Stephanian. | Fanerozoic; Paleozoic; Carbonífer.
Westfalià
: derivat del nom de la regió alemanya de Westfàlia. Anglès: Westphalian. | Fanerozoic; Paleozoic; Carbonífer.
Namurià
: derivat del nom de la ciutat belga de Namur (Valònia). Anglès: Namurian. | Fanerozoic; Paleozoic; Carbonífer.
- F. Culm
: terme derivat del mot gal·lès culm que significa 'sutge'; fa referència als bocins carbonosos que contenen els gresos carbonífers. És una unitat litostratigràfica que sovint s'utilitza amb significat cronostratigràfic.
Mississipià
: derivat del nom del Mississipí. Anglès: Mississippian. | Fanerozoic; Paleozoic; Carbonífer.
Serpukhovià
: derivat del nom de la ciutat russa de Serpukhov (oblast de Móscou). Anglès: Serpukhovian. | Fanerozoic; Paleozoic; Carbonífer; Mississipià.
Viseà
: derivat del nom de la ciutat belga de Visé (Valònia). Anglès: Visean. | Fanerozoic; Paleozoic; Carbonífer; Mississipià.
Tournaisià
: pseudoderivat del nom de la ciutat belga de Tournai (Valònia). Anglès: Tournaisian. | Fanerozoic; Paleozoic; Carbonífer; Mississipià.
Devonià
: àrea tipus al comtat de Devon, Anglaterra. Anglès: Devonian. | Fanerozoic; Paleozoic.
Devonià superior
: | Fanerozoic; Paleozoic; Devonià.
Famennià
: derivat del nom de la regió belga de la Famenne (Valònia). Anglès: Famennian. | Fanerozoic; Paleozoic; Devonià; Devonià superior.
Frasnià
: derivat del nom del municipi belga de Frasnes-lez-Couvins (Valònia). Anglès: Frasnian. | Fanerozoic; Paleozoic; Devonià; Devonià superior.
Devonià mitjà
: | Fanerozoic; Paleozoic; Devonià.
Givetià
: derivat del nom de la ciutat francesa de Givet (Ardenes). Anglès: Givetian. | Fanerozoic; Paleozoic; Devonià; Devonià mitjà.
Eifelià
: derivat del nom d'Eifel, regió d'Alemanya (Renània). Anglès: Eifelian. | Fanerozoic; Paleozoic; Devonià; Devonià mitjà.
Devonià inferior
: | Fanerozoic; Paleozoic; Devonià.
Emsià
: derivat del nom de la ciutat alemanya de Bad Ems (Renània-Palatinat). Anglès: Emsian. | Fanerozoic; Paleozoic; Devonià; Devonià inferior.
Praguià
: derivat del nom de Praga. Anglès: Pragian. | Fanerozoic; Paleozoic; Devonià; Devonià inferior.
Lochkovià
: [pronuncieu Lokhkovià] derivat derivat del nom de Lochkov,barri de la ciutat de Praga. Anglès: Lochkovian. | Fanerozoic; Paleozoic; Devonià; Devonià inferior.
Silurià
: derivat del nom dels sílurs, antiga tribu de Gal·les. Anglès: Silurian. | Fanerozoic; Paleozoic.
Pridolià
: [pronuncieu Prjidolià] derivat del nom de la localitat txeca de Přídolí (Bohèmia). Anglès: Pridoli. | Fanerozoic; Paleozoic; Silurià.
Ludlowià
: derivat del nom de la ciutat anglesa de Ludlow (Shropshire). Anglès: Ludlow. | Fanerozoic; Paleozoic; Silurià.
Ludfordià
: derivat del nom de Ludford, prop de la ciutat anglesa de Ludlow (Shropshire). Anglès: Ludfordian. | Fanerozoic; Paleozoic; Silurià; Ludlowià.
Gorstià
: derivat del nom de la localitat de Gorsty a Anglaterra (Shropshire). Anglès: Gorstian. | Fanerozoic; Paleozoic; Silurià; Ludlowià.
Wenlockià
: derivat del nom de la localitat anglesa de Wenlock Edge (Shropshire). Anglès: Wenlock. | Fanerozoic; Paleozoic; Silurià.
Homerià
: derivat del nom de la localitat anglesa de Homer (Shropshire). Anglès: Homerian. | Fanerozoic; Paleozoic; Silurià; Wenlockià.
Sheinwoodià
: derivat del nom de la localitat anglesa de Sheinwood (Shropshire). Anglès: Sheinwoodian. | Fanerozoic; Paleozoic; Silurià; Wenlockià.
Llandoverià
: [pronuncieu landoverià] derivat derivat del nom del poble deLlandovery (Gal·les). Anglès: Llandovery. | Fanerozoic; Paleozoic; Silurià.
Telychià
: derivat del nom de la localitat de Penlan-Telych Farm (Gal·les). Anglès: Telychian. | Fanerozoic; Paleozoic; Silurià; Llandoverià.
Aeronià
: derivat del nom de la localitat de Cwm-Coed-Aeron Farm (Gal·les). Anglès: Aeronian. | Fanerozoic; Paleozoic; Silurià; Llandoverià.
Rhuddanià
: derivat del nom de la localitat de Cefn-Rhuddan Farm (Gal·les) Anglès: Rhuddanian. | Fanerozoic; Paleozoic; Silurià; Llandoverià.
Ordovicià
: derivat del nom de la tribu gal·lesa dels ordovics. Anglès: Ordovician. | Fanerozoic; Paleozoic.
Ordovicià superior
: | Fanerozoic; Paleozoic; Ordovicià.
Hirnantià
: derivat del nom de Hirnant (Gal·les). Anglès: Hirnantian. | Fanerozoic; Paleozoic; Ordovicià; Ordovicià superior.
Ashgil·lià
: derivat del nom de la localitat d'Ashgill (Escòcia). Anglès: Ashgillian. | Fanerozoic; Paleozoic; Ordovicià; Ordovicià superior.
Caradocià
: derivat del nom de la serralada de Caer Caradoc, a Anglaterra (Shropshire). Anglès: Caradoc o Caradocian. | Fanerozoic; Paleozoic; Ordovicià; Ordovicià superior.
Ordovicià mitjà
: | Fanerozoic; Paleozoic; Ordovicià.
Darriwilià
: derivat del nom de Darriwil, a Austràlia (Victòria). Anglès: Darriwilian. | Fanerozoic; Paleozoic; Ordovicià; Ordovicià mitjà.
Llandeilià
: [pronuncieu landilià] derivat del nom de la localitat de Llandeilo(Gal·les). Anglès: Llandeilian. | Fanerozoic; Paleozoic; Ordovicià; Ordovicià mitjà.
Llanvirnià
: [pronuncieu lanvirnià] derivat del nom de la localitat de Llanvirn Farm (Gal·les). Anglès: Llanvirnian. | Fanerozoic; Paleozoic; Ordovicià; Ordovicià mitjà.
Ordovicià inferior
: | Fanerozoic; Paleozoic; Ordovicià.
Areniguià
: derivat del nom de l'Arenig Fawr (Gal·les). Anglès: Arenigian. | Fanerozoic; Paleozoic; Ordovicià; Ordovicià inferior.
Tremadocià
: derivat de Tremadoc, nom anglès de la ciutat gal·lesa de Tremadog. Anglès: Tremadocian. | Fanerozoic; Paleozoic; Ordovicià; Ordovicià inferior.
Cambrià
: derivat de Cambria, nom llatí de Gal·les. Anglès: Cambrian. | Fanerozoic; Paleozoic.
Furongià
: [pronuncieu furonkià] derivat del xinès furong 'lotus'. Anglès: Furongian. | Fanerozoic; Paleozoic; Cambrià.
Paibià
: [pronuncieu P'aïpià] derivat del nom de la ciutat xinesa de Paibi (Hunan). Anglès: Paibian | Fanerozoic; Paleozoic; Cambrià; Furongià.
Cambrià mitjà
: | Fanerozoic; Paleozoic; Cambrià.
Cambrià inferior
: | Fanerozoic; Paleozoic; Cambrià.
Proterozoic
: del grec próteros 'primer', i zõon 'animal'. Anglès: Proterozoic.
Neoproterozoic
: del grec néos 'nou', próteros 'primer', i zõon 'animal'. Anglès: Neoproterozoic. | Proterozoic.
Ediacarià
: unitat descrita als Ediacarian Hills, Austràlia. Anglès: Ediacarian. | Proterozoic; Neoproterozoic.
Criogenià
: derivat de cryos 'fred glacial', i genesi 'naixement'. Anglès: Cryogenian. | Proterozoic; Neoproterozoic.
Tonià
: derivat de tónos 'tensió'. Anglès: Tonian. | Proterozoic; Neoproterozoic.
Mesoproterozoic
: del grec mésos 'mitjà', próteros 'primer', i zõon 'animal'. Anglès: Mesoproterozoic. | Proterozoic.
Estenià
: derivat de stenós 'estret'. Anglès: Stenian. | Proterozoic; Mesoproterozoic.
Ectasià
: derivat d'ectăsis'extensió'. Anglès: Ectasian. | Proterozoic; Mesoproterozoic.
Calimmià
: derivat de kálymma 'vel'. Anglès: Calymmian. | Proterozoic; Mesoproterozoic.
Paleoproterozoic
: del grec palaiós 'antic', próteros 'primer', i zõon 'animal'. Anglès: Paleoproterozoic. | Proterozoic.
Estaterià
: derivat de statherós 'estable'. Anglès: Statherian. | Proterozoic; Paleoproterozoic.
Orosirià
: derivat del grec modern orosira 'serralada'. Anglès: Orosirian. | Proterozoic; Paleoproterozoic.
Riacià
: derivat de rhýax 'corrent de lava'. Anglès: Rhyacian. | Proterozoic; Paleoproterozoic.
Siderià
: derivat de síderos, 'ferro'. Anglès: Siderian. | Proterozoic; Paleoproterozoic.
Arqueà
: del grec arkhaîos 'arcaic'. Anglès: Archean.
Neoarqueà
: del grec néos 'nou', i arkhaîos 'arcaic'. Anglès: Neoarchean. | Arqueà.
Mesoarqueà
: del grec mésos 'mitjà', i arkhaîos 'arcaic'. Anglès: Mesoarchean. | Arqueà.
Paleoarqueà
: del grec palaiós 'antic', i arkhaîos 'arcaic'. Anglès: Paleoarchean. | Arqueà.
Eoarqueà
: del grec ēṓs 'alba', i arkhaîos 'arcaic'. Anglès: Eoarchean. | Arqueà.